Bilder från vernissagen Vingen 2017

och Mariestad tredje våningen